Intervju za posao Front-end Developera

Intervju za posao Front-end Developera

@version 2.0.0

Ovaj repozitorij sadrži brojna pitanja za intervju iz područja front-end-a koja možete koristiti u procjeni potencijalnih kandidata. Nikako se ne preporuča da upotrijebite svako ovdje navedeno pitanje za jednog kandidata (to bi trajalo satima). Odabir nekoliko ciljanih pitanja s ove liste bi Vam trebao pomoći u odabiru.

Rebecca Murphey Baseline For Front-End Developers je prilično dobro štivo za pročitati prije samog razgovora.

Napomena: Imajte na umu da su mnoga ovdje navedena pitanja otvorenog tipa i mogla bi voditi u zanimljive rasprave koje govore više o sposobnostima osobe nego pitanja sa direktnim odgovorima.

Autori originalne liste

Većina pitanja je preuzeta sa oksoclap tj. rasprave koju je u originalu pokrenuo Paul Irish (@paul_irish) i kojoj su pridonijele sljedeće osobe:

Općenita pitanja:

 • Opišite Vašu preferiranu razvojnu okolinu. (OS, Editor, Broseri, Alati itd.)
 • Možete li opisati Vaš postupak izrade web stranice?
 • Možete li opisati razliku između progresivnog poboljšanja i neprimjetne degradacije?
  • Bonus bodovi ako se opiše detektiranje mogućnosti browsera
 • Objasnite što je to “Semantički HTML”.
 • Kako biste optimirali infrastrukturu i resurse web stranice?
  • Traženje više rješenja poput:
   • Spajanje datoteka
   • Minifikacija datoteka
   • Korištenje CDN-a
   • Međuspremanje (Caching)
   • itd.
 • Zašto je sadržaj bolje poslužiti sa više domena?
  • Koliko resursa preglednik skida sa jedne domene odjednom?
 • Navedite tri načina za smanjivanje vremena učitavanja stranice. (primijećeno ili stvarno vrijeme učitavanje)
 • Ako bi došli na projekt gdje se koriste tabovi a Vi koristite razmake, što biste učinili?
  • Npr. preporučanje korištenja EditorConfig-a (http://editorconfig.org)
  • Konformacija postojećoj praksi (zadržavanje konzistentnosti)
  • korištenje :retab! naredbe
 • Napravite jednostavnu stranicu za držanje prezentacije
  • Bonus bodovi za nekorištenje JavaScript-a.
 • Koje alate koristite za testiranje performansi koda?
  • Profiler, JSPerf, Dromaeo
 • Kad bi mogli odabrati jednu tehologiju koju ćete naučiti ove godine, što bi to bila?
 • Objasnite važnost standarda i tijela za standardizaciju
 • Što je FOUC? Kako biste izbjegli FOUC?

Pitanja za HTML:

 • Što radi doctype?
 • Koja je razlika između standardnog i dosjetljivog (quirks) modusa?
 • Koja su ograničenja kod posluživanja XHTML stranica?
  • Postoje li problemi kod posluživanja stranica sa application/xhtml+xml?
 • Kako biste poslužili stranicu sa sadržajem na više jezika?
  • Na što morate paziti kod dizajniranja ili razvoja za višejezičnu stranicu?
 • Za što se koriste data- atributi?
 • Razmotrite HTML5 kao platformu otvorenog web-a. Koji su gradivni elementi HTML5-ice?
 • Pojasnite razliku između kolačića, podataka sjednice (sessionStorage) i lokalne pohrane.

Pitanja za JavaScript:

 • Objasnite delegaciju događaja.
 • Objasnite kako se u Javascriptu koristi this
 • Pojasnite prototipno nasljeđivanje
 • Kako testirate JavaScript?
 • AMD u usporedbi sa CommonJS-om?
 • Što je to hash tabela?
 • Što su undefined i undeclared varijable?
 • Što je closure, kako i zašto se koristi?
  • Vaš omiljeni način njihovog kreiranja? argyle (samo kod IIFE-a)
 • Koja je uobičajena primjena za anonimnu funkciju?
 • Objasnite “JavaScript module pattern” i kada biste ga koristili.
  • Bonus bodovi za spomen čistih imenskih prostora (namespacing)
  • Što učiniti ako moduli nemaju imenske prostore
 • Kako organizirate kod? (module pattern, klasično nasljeđivanje?)
 • Koja je razlika između host i native objekta?
 • Razlika između:
function Person(){} var person = Person() var person = new Person()
 • Koja je razlika između .call i .apply?
 • Objasnite Function.prototype.bind
 • Kad optimirate Vaš kod?
 • Možete li objasniti nasljeđivanje u JavaScriptu?
 • Kada biste koristili document.write()?
  • Većina generiranih oglasa još uvijek koristi document.write() premda se to zamjera.
 • Koja je razlika između detekcije mogućnosti (feature detection), pretpostavljanje mogućnosti (feature inference) i korištenja UA string-a
 • Objasnite AJAX sa što više detalja
 • Objasnite kako radi JSONP (i zašto nije pravi AJAX)
 • Da li ste ikad koristili JavaScript predloške (templating)?
  • Ako da, koje ste biblioteke koristili? (Mustache.js, Handlebars etc.)
 • Objasnite “hoisting”.
 • Objasnite propagaciju događaja (event bubbling).
 • Koja je razlika između “attribute”-a i “property”-a?
 • Zašto proširivanje ugrađenih JavaScript objekata nije najbolja ideja?
 • Zašto je proširivanje ugrađenih JavaScript objekata dobra ideja?
 • Koja je razlika između document load i document ready događaja?
 • Koja je razlika između == i ===?
 • Objasnite kako bi došli do parametra iz URL adrese prozora preglednika.
 • Objasnite politiku jednog izvorišta gledano sa stajališta JavaScript-e.
 • Opišite načine nasljeđivanja u JavaScript-u.
 • Popravite:
[1,2,3,4,5].duplicate(); // [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
 • Opišite strategiju za memoizaciju (izbjegavanje ponovljenog računanja) u Javascript-u.
 • Zašto se Ternarni operator zove Ternarni?
 • Što je arnost funkcije?
 • Što je "use strict";? Koje su mane, koje prednosti?

JavaScript primjeri koda:

~~3.14

Pitanje: Koja je povratna vrijednost gornjeg izraza?
Odgovor: 3

"Ovo je proba".split("").reverse().join("");

Pitanje: Koja je povratna vrijednost gornjeg izraza?
Odgovor: “aborp ej ovO”

( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );

Pitanje: Koju vrijednost ima window.foo?
Odgovor: “bar”
Samo ako window.foo nije istinit u suprotnom će zadržati vrijednost.

var foo = "Hello"; (function() { var bar = " World"; alert(foo + bar); })(); alert(foo + bar);

Pitanje: Kako će izgledati obavijesti iz gornjeg primjera?
Odgovor: “Hello World” nakon toga ReferenceError: bar is not defined

var foo = [];
foo.push(1);
foo.push(2);

Pitanje: Koja je vrijednost za foo.length?
**Odgovor: 2

var foo = {};
foo.bar = 'hello';

Pitanje: Koja je vrijednost za foo.length?
**Odgovor: undefined

Pitanja za jQuery:

 • Objasnite “chaining”.
 • Objasnite “deferreds”.
 • Navedite koje optimizacije korištenja jQuery-a poznajete?
 • Što radi .end() ?
 • Kada i zašto bi vezani (bound) događaj stavili u imenski prostor (namespace)?
 • Navedite četiri vrijednosti koje možete poslati jQuery metodi.
  • Selektor (string), HTML (string), Callback (funkcija), HTMLElement, object, array, element array, jQuery Object itd.
 • Što je red efekata (fx)?
 • Koja je razlika između .get(),[], i.eq()`?
 • Koja je razlika između .bind(),.live(), i.delegate()`?
 • Koja je razlika između $ i $.fn? Ili samo što je $.fn.
 • Optimirajte selektor:
$(".foo div#bar:eq(0)")
 • Razlika između ‘delegate()’ i ‘live()’?

Pitanja za CSS:

 • Objasnite što je to “reset” CSS i zašto je koristan.
 • Opišite što su i kako rade Float-ovi.
 • Koje su tehnike clearing-a i koji su konteksti prikladni za njihovu primjenu?
 • Pojasnite CSS sprite-ove i kako biste ih izveli na stranici ili site-u.
 • Koje su Vaše omiljene tehnike zamjene slike i kada ih koristite?
 • CSS hack-ovi property-a, kondicionalno uključivanje .css datoteka, ili … nešto drugo?
 • Kako poslužujete sadržaj za preglednike (browser-e) slabijih mogućnosti?
  • Koje tehnike/procese koristite?
 • Koji su mogući načini za vizualno sakrivanje sadržaja (ostaju dostupni samo screen reader-ima)?
 • Da li ste ikad koristili grid system, ako jeste koji preferirate?
 • Da li ste koristili ili implementirali media querie-je ili layout/CSS specifičan za mobile?
 • Imate li iskustva u stiliziranju sa SVG-om?
 • Kako optimirate stranice za ispis?
 • Koje su “kvake” za pisanje učinkovitog CSS-a?
 • Koje su prednosti/nedostatci korištenja CSS preprocessore? (SASS, Compass, Stylus, LESS)
  • Ako da, opišite što vam se (ne)sviđa kod CSS preprocessora koje ste koristili.
 • Kako bi izradili preliminarni web dizajn koji ne koristi standardne fontove?
  • Webfont-ovi (font servisi poput: Google Webfonts, Typekit itd.)
 • Objasnite kako browser utvrđuje koji elementi odgovaraju CSS selector-u.

Opcionalna zabavna pitanja:

 • Koja je najbolja stvar koju ste isprogramirali, na što ste najviše ponosni?
 • Koji su Vam omiljena svojstva razvojnih alata koje koristite?
 • Imate li kakve omiljene vlastite projekte? Koje?
 • Koja Vam je omiljena mogućnost Internet Explorer-a?