Pytania kwalifikacyjne na stanowisko front-end web developera

Pytania kwalifikacyjne na stanowisko front-end web developera

@version 2.0.0

To repozytorium zawiera wiele pytań weryfikujących wiedzę potencjalnych kandydatów na stanowisko front-end web developera. Nie zaleca się zadawania wszystkich pytań jednej osobie (zajęłoby to godziny). Wybranie pojedynczych pozycji z listy pomoże w sprawdzeniu wymaganych umiejętności.

Rebecca Murphey opracowała Podstawowe wymagania dla Front-End web developerów, które są warte przeczytania zanim udamy się na rozmowę o pracę.

Uwaga: Pamiętaj, że wiele pytań jest otwartych, co prowadzi do ciekawych dyskusji, które powiedzą Ci więcej o możliwościach danej osoby, niż w przypadku prostej odpowiedzi.

Pierwotni autorzy

Większość pytań zaczerpnięto z wątku oksoclap stworzonego pierwotnie przez Paula Irisha (@paul_irish) i rozwijanego przez następujące osoby:

Pytania ogólne:

 • Czego nauczyłeś się wczoraj/w tym tygodniu?
 • Co pobudza lub interesuje cię w programowaniu?
 • Jakie jest Twoje preferowane środowisko programistyczne? (system operacyjny, edytor, przeglądarki, narzędzia itd.)
 • Opisz kolejne zadania podczas tworzenia strony internetowej?
 • Opisz różnicę między stopniowym ulepszaniem (progressive enhancement) i wdzięczną degradacją (graceful degradation)?
  • Dodatkowe punkty za opisanie wykrywania obsługi cech (feature detection)
 • Wyjaśnij, co kryje się za terminem “semantyczny HTML”.
 • Jak optymalizowałbyś zasoby strony internetowej?
  • Myśląc o wielu rozwiązaniach, które zawierają:
   • Łączenie plików
   • Zmniejszenie rozmiaru plików
   • Zasoby CDN
   • Buforowanie
   • itd.
 • Dlaczego serwowanie zasobów strony przez wiele domen jest lepsze?
  • Ile zasobów pobiera przeglądarka z danej domeny w jednej chwili?
 • Podaj 3 sposoby na zmniejszenie czasu ładowania strony. (postrzeganego lub rzeczywistego czasu ładowania)
 • Jeśli dołączasz do projektu, w którym używa się tabulacji, a ty używasz spacji, co wtedy zrobisz?
  • Sugerowanie użycia narzędzi w stylu EditorConfig (http://editorconfig.org)
  • Zgodnie z konwencjami (pozostań konsekwentny)
  • issue :retab! command
 • Napisz prosty pokaz slajdów
  • Dodatkowe punkty, jeśli nie używasz JS.
 • Jakich narzędzi używasz do sprawdzenia wydajności swojego kodu?
  • Profiler, JSPerf, Dromaeo
 • Gdybyś mógł opanować jedną technologię w tym roku, jaka byłaby to technologia?
 • Wyjaśnij znaczenie standardów sieciowych i ich twórców.
 • Czym jest FOUC? Jak unikasz FOUC?

Pytania HTML:

 • Co robi doctype i jakie znasz przykłady?
 • Jaka jest różnica między trybem standardów a trybem dziwactw (quirks mode)?
 • Jakie są ograniczenia w serwowaniu stron XHTML?
  • Czy istnieją problemy z serwowaniem stron jako application/xhtml+xml?
 • Jak serwujesz stronę z treścią w wielu językach?
  • Co jest ważne przy projektowaniu i tworzeniu stron wielojęzycznych?
 • Jaka jest przydatność atrybutów data-
 • Rozpatrujemy HTML5 jako otwartą platformę internetową. Jakie składniki tworzą HTML5?
 • Opisz różnice między cookies, sessionStorage i localStorage.

Pytania JS:

 • Wyjaśnij delegację zdarzeń.
 • Wyjaśnij jak działa this w JavaScripcie.
 • Wyjaśnij jak działa dziedziczenie prototypowe.
 • Jak radzisz sobie z testowaniem swojego kodu JavaScript?
 • AMD kontra CommonJS?
 • Czym jest tablica mieszająca (hashtable)?
 • Co oznaczają komunikaty undefined i undeclared dla zmiennych?
 • Czym są domknięcia, jak i po co są używane?
  • Ulubiony wzorzec używany do ich tworzenia? argyle (Dotyczy tylko IIFE)
 • Jakie znasz typowe użycie funkcji anonimowych?
 • Wyjaśnij pojęcie “Moduł JavaScript” i kiedy jest warte stosowania.
  • Dodatkowe punkty za wzmiankę na temat czystości przestrzeni nazw.
  • Co jeśli Twój kod nie używa przestrzeni nazw?
 • Jak organizujesz swój kod? (moduły, klasyczne dziedziczenie?)
 • Jaka jest różnicza między obiektami typu host i native?
 • Różnica między:
function Person(){} var person = Person() var person = new Person()
 • Jaka jest różnica między .call i .apply?
 • Wyjaśnij Function.prototype.bind?
 • Kiedy optymalizujesz swój kod?
 • Wyjaśnij działanie dziedziczenia w JavaScript?
 • Kiedy użyłbyś document.write()?
  • Wiele generowanych reklam używa document.write() choć nie jest to mile widziane
 • Jakie są różnice między wykrywaniem obsługi funkcji, wnioskowaniem obsługi funkcji i używaniem ciągu UA?
 • Omów AJAX jak najbardziej szczegółowo.
 • Wyjaśnij działanie JSONP (i dlaczego nie jest właściwie AJAX).
 • Czy kiedykolwiek używałeś szablonów w JavaScript?
  • Jeśli tak, jakie to były biblioteki? (Mustache.js, Handlebars itd.)
 • Wyjaśnij pojęcie “hoisting”.
 • Opisz bąbelkowanie zdarzeń.
 • Jak jest różnica między “atrybutem” i “właściwością”?
 • Czemu rozszerzanie obiektów wbudowanych w JavaScript jest złym pomysłem?
 • Czemu rozszerzanie to dobry pomysł?
 • Jak jest różnicą między zdarzeniami load i ready dla strony internetowej?
 • Jaka jest różnica między == i ===?
 • Wyjaśnij ewentualny sposób pobrania parametrów z adresu URL w oknie przeglądarki.
 • Wyjaśnij politykę same-origin w odniesieniu do JavaScript.
 • Opisz wzorce dziedziczenia w JavaScript.
 • Napisz działający kod:
[1,2,3,4,5].duplicate(); // [1,2,3,4,5,1,2,3,4,5]
 • Opisz strategię zapamiętywania (unikanie powtarzalnych obliczeń) w JavaScript.
 • Dlaczego mówimy wyrażenie trójkowe, co dokładnie oznacza słowo “trójkowy”?
 • Czym jest arity funkcji?
 • Co oznacza "use strict";? Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Przykłady kodu JS:

~~3.14

Pytanie: Jaka wartość zostanie zwrócona przez powyższe wyrażenie?
Odpowiedź: 3

"i'm a lasagna hog".split("").reverse().join("");

Pytanie: Jaka wartość zostanie zwrócona przez powyższe wyrażenie?
Odpowiedź: “goh angasal a m’i”

( window.foo || ( window.foo = "bar" ) );

Pytanie: Jaka jest wartość window.foo?
Odpowiedź: “bar”
tylko jeśli window.foo było fałszywe, w innym przypadku zwraca swoją wartość.

var foo = "Hello"; (function() { var bar = " World"; alert(foo + bar); })(); alert(foo + bar);

Pytanie: Jaki będzie wyniki wywołania dwóch powyższych poleceń alert?
Odpowiedź: “Hello World” & ReferenceError: bar is not defined

var foo = [];
foo.push(1);
foo.push(2);

Pytanie: Jaka jest wartość foo.length?
**Odpowiedź: 2

var foo = {};
foo.bar = 'hello';

Pytanie: Jaka jest wartość foo.length?
**Odpowiedź: undefined

Pytania jQuery:

 • Wyjaśnij termin “chaining”.
 • Wyjaśnij termin “deferreds”.
 • Jakie przykłady optymalizacji jQuery potrafisz wykonać?
 • Co robi .end()?
 • Jak i dlaczego użyjesz przestrzeni nazw przy obsłudze wiązania zdarzeń?
 • Podaj 4 różne wartości, jakie możesz przekazać do metody jQuery.
  • Selektor (string), HTML (string), funkcja zwrotna, HTMLElement, obiekt, tablica, element tablicy, obiekt jQuery itd.
 • Co to jest kolejka effects (lub fx)?
 • Jakie są różnice między .get(), [], i .eq()?
 • Jakie są różnice między .bind(), .live(), i .delegate()?
 • Jakie są różnice między $ i $.fn? Czym jest $.fn?
 • Zoptymalizuj selektor:
$(".foo div#bar:eq(0)")

Pytania CSS:

 • Opisz, czym jest plik “reset” dla CSS i dlaczego jest użyteczny.
 • Opisz jak działa właściwość float.
 • Jakie znasz techniki kasowania (clearing) i kiedy wskazane jest ich stosowanie?
 • Wyjaśnij technikę “CSS sprites” oraz sposób jej wdrożenia na stronie.
 • Jakie są Twoje ulubione techniki zastępowania obrazów i kiedy je stosujesz?
 • Haczyki właściwości CSS, warunkowe dołączanie plików .css lub… coś innego?
 • Jak serwujesz strony dla przeglądarek z ograniczonym wsparciem funkcji?
  • Jakie techniki stosujesz?
 • Jakie istnieją sposoby wizualnego ukrycia treści (uczynienia ich dostępnymi tylko dla czytników ekranu)?
 • Czy kiedykolwiek używałeś systemów siatek, a jeśli tak, to jakie preferujesz?
 • Czy używałeś ‘media queries’ lub tworzyłeś konkretne układy i arkusze dla urządzeń mobilnych?
 • Czy miałeś styczność ze stylizacją SVG?
 • Jak optymalizujesz swoje strony do druku?
 • Jakie stosujesz “sztuczki” przy pisaniu efektywnych CSS?
 • Czy używasz narzędzi do przetwarzania CSS? (SASS, Compass, Stylus, LESS)
  • Jeśli tak, opisz cechy, które lubisz i nie lubisz w używanych narzędziach.
 • Jak tworzysz i wdrażasz projekt używający niestandardowych czcionek?
  • Czcionki sieciowe (serwisy czcionek jak: Google Webfonts, Typekit itd.)
 • Wyjaśnij jak przeglądarka określa elementy pasujące do selektora CSS?

Pytania dodatkowe (zabawne):

 • Opowiedz o najfajniejszej rzeczy jaką kiedykolwiek zakodowałeś. Z czego jesteś najbardziej dumny?
 • Jakie są Twoje ulubione części narzędzi programistycznych, których używasz?
 • Czy masz jakiś swój własny projekt na boku? Jaki?
 • Jaka jest Twoja ulubiona funkcja w Internet Explorer?